Ugchelse bridgeclub
Ereleden Ingrid Haaksma
Paul van der Meulen
Lid van verdienste Ton van de Vlekkert ┼
Bestuur:
(vacant) voorzitter
Jacqueline Lambrechtse secretaris 301 43 38 j.lambrechtse@kpnmail.nl
Hans Hendriks penningmeester 521 74 19 j.hendriks66@chello.nl
Sonja Wareman evenementen 355 93 14
Peter Elshof technische commissie 0653279522 NHP_Elshof@hotmail.com
tevens contactadres
Technische commissie:
Peter Elshof lid 0653279522 NHP_Elshof@hotmail.com
Website:
Arjaen Vermeulen arjaen.vermeulen@hccnet.nl