naar startpagina

Clubgegevens Ugchelse Bridge Club (UBC)

Karakteristiek
UBC is gewoon een leuke bridgeclub. Via een prima mix tussen gezelligheid, saamhorigheid en redelijk serieus bridgen hebben we dat bereikt.
Na afloop blijft nog ca. de helft van de leden lang plakken. Dat zegt genoeg.
We spelen momenteel in 2 grote lijnen, zie de website. Nog enkele paren erbij en we gaan weer naar 3 lijnen, onze normale omvang.

U bent van harte welkom om als gastspelers de sfeer te komen proeven.
Graag vooraf even melden.

Speellocatie 
Restaurant Verpleeghuis Randerode
Zr. Meyboomlaan 10
7334 DX Apeldoorn
Telefoon: 055 - 5495149

Speeltijd
Donderdag, aanvang 19.30 uur.

Wachtlijst? 
Nee.

Lid NBB?
Nee

Lid ABF?
Ja

Contributie
55,00 per jaar, inclusief de Kerst- en Paasdrive.

Contactadres:
Dhr. Peter Elshof
Telefoon: 0653279522
Email     NHP_Elshof@hotmail.com

Website : www.ugchelsebridgeclub.nl